АТЕЛИЕ "ЦВЕТНА ИЗНЕНАДА"

 

                                                                               

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

"ДА  НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"

УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ

 

УСПЕХ

АТЕЛИЕ "ЦВЕТНА ИЗНЕНАДА"
 

54 СОУ "Св.Иван Рилски"

3д клас