РОДИТЕЛИ

                 КАЛЕНДАР

                                                                ЗА УЧЕБНАТА  2012 - 2013 година

ВАКАНЦИИ :

01.11.2012 - 04.11.2012        есенна ваканция
22.12.2012 - 06. 01.2013      Коледна ваканция
23.02.2013 - 25.02.2013       зимна ваканция
29.03.2013 - 07.04.2013       пролетна ваканция
 

 
НЕУЧЕБНИ ДНИ :

21.05.2013 - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2013 - Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
24.05.2013 - Ден на българската просвета и култура
25.05.2013 - Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 
 

Начало на втория учебен срок на учебната 2012/2013 година - 06.02.2013 г

Край на учебната година - 31.05.2013

 
КОНСУЛТАЦИИ  :
  
   -С РОДИТЕЛИ - ПОНЕДЕЛНИК : 12.20 - 13.10
   -С УЧЕНИЦИ - ПОНЕДЕЛНИК : 11.40 - 11.20