МАЛКИ ПИСАТЕЛИ      

РАЗВИВАНЕ НА ДЕТСКАТА ФАНТАЗИЯ

С ИЗМИСЛЯНЕТО НА ИСТОРИИ И С ФАНТАСТИЧЕСКИТЕ СПОСОБИ ЗА ТЯХНОТО ФАБРИКУВАНЕ ЧРЕЗ ФАНТАЗИЯТА МИСЛЯ, ЧЕ ПОМАГАМЕ НА ДЕЦАТА ДА ПРОНИКНАТ В ИСТИНСКИЯ ЖИВОТ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА ВМЕСТО ПРЕЗ ВРАТАТА.ЩОМ ИМ Е ПО-ИНТЕРЕСНО,ЗНАЧИ  -  ПО-ПОЛЕЗНО ИМ Е!
               ПРИ ТЕЗИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА У ДЕТЕТО УКРЕПВА ЧУВСТВОТО ЗА СИГУРНОСТ, СПОСОБНОСТТА МУ ДА ИЗРАСТВА, УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ЖИВОТА И ОТ ПОЗНАНИЕТО.

 ДЖАНИ РОДАРИ 

"ГРАМАТИКА НА ФАНТАЗИЯТА"

Уважаеми родители и мили деца,

предоставям на вашето внимание планът за работа през тази учебна година по проекта " Малки писатели"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.doc (95 kB)

 

 

 
 

Photo Gallery: МАЛКИ ПИСАТЕЛИ